• Rekonstrukce objektů, a to i památkově chráněných
  • Novostavby rodinných a bytových domů
  • Novostavby a rekonstrukce průmyslových objektů
  • Projekční a inženýrská činnost
  • Veškerou naši činnost provádíme v České republice i v zahraničí.